Gradnja Saobraćajnica

Objekti Sodra company
 
  1. Izgradnja pristupne saobraćajnice, sa parkinzima, trotoarima, zelenim površinama, sa izgradnjom prateće infrastrukture ( elektroenergetski priključak, TK kanalizacije, hidrotehničke instalacije)
Investitor : Agencija za izgradnju Podgorice, period izgradnje novembar 2013.-januar 2014.
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora