Projekat "Zabjelo 9"

Kada je novi investicioni projekat "Zabjelo 9" u pitanju, završena je izrada kompletne projektne dokumentacije. Takođe,izvršena je revizija projektne dokumetnacije i predata je sva potrebna dokumentacija čime je započet postupak dobijanja građevinske dozvole.