Projekat Ljubović

Sodra company Crna Gora
 Naše društvo u 2016 godini, zajedno sa svojim partnerima planira početak realizacije Projekta Ljubović.  Projekat ima veliku podzemnu garazu i tri nadzemne cjeline - lamele: B, C i D.  Sredinom godine ćemo dati našu ponudu sa velikim brojem, kvalitetnih stanova, poslovnih prostora i garažnih mjesta, različitih veličina i struktura.     Objekat se nalazi  na urbanističkim parcelama br.47,48,49,51 i 130.   Kompleks je projektovan u atrijumskoj formi sa unutrašnjim dvorištem koje se formira izmedju postojećeg stambeno poslovnog objekta A i novih planiranih poslovno stambenih objekata B, C i D.      Objekat je projektovan sa načelma moderne arhitekture korišćenjem najsavremenijih materijala sa primjenom koncepta energetski efikasne arhitekture.Fasadni stakleni paneli i prozori imaju trostruko low e staklopunjeno argonom,fasadni zidovi i paneli sa karbonom imaju koeficijent prolaza toplote za ispunjenje standarda passivhouse.
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora