Poziv za konkurs za stambeno poslovni kompleks "Zabjelo 9 "

Jedno od pristiglih idejnih rješenja
     U Maju mjesecu 2010.godine, "Sodra Company" d.o.o je u saradnji sa "Zlatibor gradnja" d.o.o raspisala Konkurs za idejno rješenje stambeno poslovnog kompleksa "Zabjelo 9". Konkursu su se odazvali sljedeće firme i pojedinci : 1. "MONTE PLAN", Podgorica 2. "MD PROJEKT", Podgorica 3. "MONTENEGRO PROJEKT", Podgorica 4. Jasna Turanjanin,dipl.ing.arh. Naknadno je poštom pristigla ponuda firme "EUROPROJEKT" iz Beograda ( 02.07.2010.) te će se i ona uzeti u razmatranje. Na Građevinskom fakultetu, 29.06.2010.godine,održano je  otvaranje pristiglih ponuda kao i prezentacija dva idejna rješenja. Komisija u sastavu: Rade Rakčević dipl.ing.arh.,predsjednik žirija,članovi žirija:Dragan Žarković,dipl.ing.građ.,Saša Ćosović,dipl.ing.građ., Natka Radulović, dipl.ing.arh., Jovica Radovanović, dipl.ing.građ., Vidosav Srugar, dipl.ing.građ., dati će svoje mišljenje i odrediti najbolje idejno rješenje u predviđenom vremenskom roku.
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora