Poslovi u 2011'oj godini

U 2011-oj godini firma zavrsava izgradnju stambeno-poslovnog objekta na Dracu (P=6500m2). Gradi dva individualna objekta u Podgorici. Projektuje Stambeno-poslovni kompleks "Zabjelo9". Takođe priprema projekat "Tivat".