O nama

Sodra company Crna Gora

Društvo Sodra Company doo iz Podgorice je osnovano 20.12.1995 god u Moskvi.

Društvo se bavi projektovanjem, gradnjom, investicionom gradnjom, građevinskim inženjeringom i sudskim vještačenjem i procjenjivanjem u oblasti graditeljstva.

Društvo ima licence za:

- projektovanje,

- izvođenje objekata,

- obavljanje sudskih vještačenja,

- obavljanje procjena vrijednosti.

Firma ZAO "SODRA" je u periodu od 1995 do 2004 god u Moskvi i njenoj okolini izgradila mnogo objekata po sistemu ključ u ruke, takođe je vršila razne vidove rekonstrukcija i sanacija na postojećim objektima visokogradnje.

KAO NAJVEĆE I NAJVAŽNIJE IZDVAJAMO:

 • Pet elitnih vila u Moskvi – Nikolina gora, ukupne površine 3800m2 od temelja do predaje.
 • Bolnica Novi Hjuston, Moskva, Predjeklino, dogradnja P-2500m2.
 • Akademija Građanske zaštite u sklopu Ministarstva vanrednih situacija Rusije grad Novogradsk površine 12400m2.

Dogradnja, nadogradnja i rekonstrukcija:

 • Administrativno-poslovna zgrada Ministarstva vanrednih situacija Rusije u Moskvi površine 3500m2 adaptacija, enterijer i opremanje.
 • Administrativno školski tehnički centar, Ministarstva vanrednih situacija Rusije, Centarspas, Žukovski, površine 8600m2 dogradnja, enterijer i opremanje. Objekat je sa osam spratova, sa uređenim terenom i pomoćnim objektima, površine 10.200m2.
 • Rekonstrukcija i dogradnja Podzemnog fekalnog rezervoara i pratećih bunkera u Moskvi, ul. Slobode. Izvođenje radova i uređenje parka, zapremina rezervoara 12800m3.
 • Upravna zgrada reklamno izdavačke kuće Video internacional u Moskvi, rekonstrukcija i adaptacija površine 5500 m2.
 • Dvije elitne vile sa pratećim objektima u gradu Novogorsk, ukupne površine 4500m2 – "ključ u ruke".
 • Mnogo objekata tipa ofisa, restorana, privatnih kuća, i sl -Tri filijale Sbergbanke u Moskvi, adaptacija, enterijer i opremanje. Ukupna površina oko 1900m2 ul. Oršanskaja, Gilerovskog i Prospekt mira.

 OBJEKTI U CRNOJ GORI:

 • Stambeno poslovni kompleks Sveta Vrača u Kotoru:

• razrada idejnog projekta cijelog kompleksa površine 24000m2.
• izrada glavnog projekta i gradnja prve faze objekta sa uređenjem terena i infrastrukturom (podzemnim i nadzemnim garažama saobraćajnicama...) ukupne površine 6000m2.

 • Stambeno poslovni objekat f13 Topolica u Baru površine 5450m2 sa pripadajućim uređenjem terena. Investitor Cirus Invest d.o.o. Bar Rusko –Crnogorska firma.
 • Izgradnja investiciona stambenog objekta "Gorica" u Podgorici površine 760m2 sa uređenjem terena parkiralištem, ogradom i kontrolom dostupa. Investitor i izvođač "Sodra company" d.o.o.
 • Izrada idejnog rješenja po obrazcu “town haus” naselja u Orahovcu Kotor.
 • Gradnja dvije stambeno poslovne zgrade u Baru ukupne površine 17460m2.
 • Investiciona izgradnja stambenog objekta "Pobrežje" u Podgorici, sa uređenjem terena. P=3200 m2
 • Više privatnih stambeno-poslovnih objekata;
 • Više desetina projekata stambeno-poslovnih projekata raznih namjena i tipova.

 

Sodra Company Crna Gora
Sa gradilišta: Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora