Investicioni projekti u 2017. g.

Investicioni projekti u 2017 g u Podgorici
     Sodra company u ovoj godini ulazi u proces realizacije Investicionog projekta Momišići u Podgorici.      Lokacija objekta je izuzetno dobra: Podgorica, ul.Vladike Danila (iza pet solitera, u Momišićima), 450 m od mosta "Milenijum" i Ekonomskog ili Pravnog fakulteta.       Površina objekta je 700 m2 , podzemna garaža, prizemlje, sprat i mansarda.  Isprojektovano je osam stanova i jedan poslovni prostor.      Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju sa nama, u realizaciji i sufinansiranju, ovog projekta. Sodra company doo
Sodra Company Crna Gora Sufinansiranje
Istočna fasada
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora