INVESTICIONI PROJEKAT "ZABJELO 9"

Sodra company Crna Gora
    Realizacija ovog Projekta je pomjerena zbog realizacije prioritetnijeg Projekta Ljubović.              TEHNIČKI OPIS ZA IDEJNO RJEŠENJE ZA             ADMINISTRATIVNO POSLOVNI OBJEKAT   Objekat se nalazi u okviru kompleksa Zabjelo 9 na urbanističkoj parceli br.85. Površina parcele je oko 749 m2 i nalazi se na uglu saobraćajnica.Kompleks je projektovan u poluatrijumskoj formi sa unutrašnjim dvorištem koje formirano izmedju postojećeg stambeno poslovnog objekta, novih planiranih poslovno stambenih objekata i planiranog administrativnog objekta.Unutrašnje dvorište formirano sa dva nivoa trgova koji zajedno sa arhitekturom objekata daju novi izgled i atraktivnosti ovom dijelu grada.   Osnovni gabarit objekta je 14x14m sa spratnošću P+3+M. Planirana namjena je administrativno- poslovna i zadovoljava najviše standarde modernog poslovanja. Prizemlje sa visinom od 5.90 m i sa izlazom na dva trga ima izuzetno atraktivnu formu i podeljeno je na dve cjeline za poslovanje koje služe i za potrebe korisnike objekta- kafe restoran s jedne strane i drugi dio knjižara .Na donjem trgu nalazi se još jedan poslovni prostor koji je atraktivan i ima pristup prema donjem dijelu lokacije. Na spratovima se nalaze kancelarije u skladu sa poslovnom organizacijom. Na zadnjoj etaži se nalazi mali kongresni centar – sala za predavanje sa 60 mjesta koja služi i za interne potrebe ali i za organizovanje predavanja za druge korisnike. U podzemnoj etaži nalazi se parking prostor za 19 vozila ( po urbanističkim parametrima potrebno 14 ).U okviru kompleksa postoji nadzemni parking sa više od 65 mjesta.   Projektovani objekat ima bruto površinu od 1825 m2 od čega je podzemno 847.00 m2 dok je nadzemni dio 978.00 m2 brgp. Neto površina poslovanja iznosi ukupno 957 m2 a ostali prostor ima 630.50 m2 .   Objekat je projektovan sa načeli mamoderne arhitekture korišćenjem najsavremenijih materijala sa primjenom koncepta energetski efikasne arhitekture.Fasadni stakleni paneli iprozori imaju trostruko low e staklopunjeno argonom,fasadni zidovi i paneli sa karbonom imaju koeficijent prolaza toplote za ispunjenje standarda passivhouse.Na krovnim površinama planirano je postavljanje solarnih kolektora za potrebe tople vode, dok je na dijelu fasade moguće postaviti solarne fotonaponske panele koji daju potrebnu elektičnu energiju za zaštićene potrošače.Takodje planiranoje korišćenje i ostalih elemenata kao što je geotermija kako bi se dobio objekat po najvišim standardima u smislu energetski efikasne gradnje