Objekti u Baru

Sodra company Crna Gora
 Naša kompanija je od 2004 do 2009 godine sagradila četiri stambenoposlovna objekta u Baru. Ukupna površina svih preko 26.500 m2.
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora
Sodra Company Crna Gora