Investicioni projekti

Investicioni projekti u 2017. g.

Investicioni projekti u 2017 g u Podgorici
     Sodra company u ovoj godini ulazi u proces realizacije Investicionog projekta Momišići u Podgorici.

INVESTICIONI PROJEKAT "ZABJELO 9"

Sodra company Crna Gora